چاپ
بازدید: 1440

مشخصات کلی

مخصوص رشته: الکتروتکنیک-برق صنعتی و تاسیسات مقطع: کاردانی تعداد واحد: 2
تعداد ساعت نظری در هفته: 2 تعداد ساعت عملی در هفته: 0 پیش نیاز: فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 

هدف

آشنایی با مبانی ماشین های الکتریکی سه فاز متناوب و ماشین­های الکتریکی القایی و سنکرون

 

  منابع

 

تکالیف

  1.  پلاک ماشین های الکتریکی
  2. نحوه چرخش ماشین القایی
  3. لغزش در ماشین القایی
  4. نکات کاربردی 1
  5. مدار معادل و روابط ماشین القایی 1
  6. کنترل دور موتور القایی سه فاز
  7. ماشین سنکرون

نمونه سوال امتحانی  

1. سال 92-1

2. سال 92-2

3. سال 92-3

4. سال 94-1

5. سال 94-2

نحوه ارزیابی